Cara Weton Meramalkan Watak Seseorang

kalender jawaOrang-orang tua Jawa pada jaman dahulu dapat memperkirakan watak seseorang dengan melihat dari penghitungan weton dalam penanggalan Jawa. Sesepuh Jawa yang mengetahui ilmu perhitungan ini dapat meramalkan apa yang akan terjadi pada nasib seseorang dari segi jodoh, rejeki, dan maut. Antara percaya atau tidak, ramalan merupakan ilmu yang ketetapannya tidak pasti. Di antara ramalan-ramalan yang dianggap benar dan faktanya menjadi kenyataan, namun tidak sedikit pula yang ramalannya sangat menyimpang jauh dari kenyataan. Kecewa? Seharusnya jangan. Karena pada hakikatnya nasib seseorang tidak bisa diramalkan. Namun tidak ada salahnya kalau sedikit mengulas bagaimana filosofi ini  meramalkan watak seseorang.

Ramalan Weton Terhadap Watak Seseorang

Menurut primbon Jawa, weton seseorang dapat dihitung dari jumlah neptu yang didapat dengan rumus jumlah nilai hari ditambah jumlah nilai pasaran. Neptu seseorang berkisar antara 7 sampai 8. Watak filosofi ini adalah seseorang dengan neptu 7 dimiliki oleh seseorang yang lahir pada Selasa Wage. Wataknya sempit hati, pemalas, gegabah, ingkar janji, dan tidak mempunyai teman. Watak dari filosofi ini adalah  seseorang dengan neptu 8 dimiliki seseorang yang lahir pada Selasa Legi dan Senin Wage. Wataknya dengki, panas hati, dan sering bermuka masam. Watak filosofi dari seseorang dengan neptu 9 dimiliki oleh seseorang yang lahir pada Senin Legi dan Minggu Wage. Wataknya lincah, egois, dan suka berpindah-pindah.

Watak filosofi dari seseorang dengan neptu 10 dimiliki seseorang yang lahir pada Selasa Pon, Minggu Legi, dan Jumat Wage. Wataknya pendiam, tidak mudah marah, cerdas, dan daya tangkapnya tinggi. Watak filosofi ini adalah seseorang dengan neptu 11 dimiliki seseorang yang lahir pada Senin Pon, Selasa Kliwon, Rabu Wage, dan Jumat Legi. Wataknya berani, mudah tersinggung, dan tidak pandai menyimpan uang atau barang. Watak filosofi ini adalah seseorang dengan neptu 12 dimiliki seseorang yang lahir pada Minggu Pon, Senin Kliwon, Selasa Pahing, Rabu Legi, Kamis Wage. Wataknya nrimo, pandai, penyayang, cepat dalam bekerja. Dan masih banyak lagi ramalan yang dapat diambil dalam weton seseorang untuk mengetahui perkiraan nasibnya kelak. Terlepas pada pribadi masing-masing untuk mempercayainya atau tidak.

Related posts: